Responsive image
vuggestuen

Velkommen til Vuggestuen Søvang.

Kære forældre

I bydes hjertelig velkommen i vuggestuen Søvang. Vi håber at I og jeres barn vil få nogle rigtig gode år her hos os, først i vuggestuen og senere i børnehaven..

Vi vil gøre vores til at skabe en god og tryg hverdag, hvor barnets udvikling og læring vil være i fokus. Vi vil se barnets ressourcer og arbejde videre derfra.

En hverdag med tryghed, venskaber, faste rammer og sikkerhed. Vi vil give plads til den enkelte, de individuelle behov og give barnet oplevelser i gruppesammenhænge, så de sociale kompetencer styrkes.

Vi vil skabe rammerne for børnenes hverdag. Vi lægger vægt på at forskellighed er en styrke både blandt børn, forældre og personale. Vi vil give børnene mulighed for oplevelser ude og inde, ved forskellige musiske og kreative tiltag og vil specielt lægge vægt på, at gøre børnene selvhjulpne, så de får oplevelsen af, at kunne selv.

Et godt forældre/personalesamarbejde bygger på en åben og ærlig dialog omkring jeres barn og livet i vuggestuen. Derfor kommer vi til jer, hvis der er noget, vi vil fortælle jer eller noget vi undrer os over. Vi håber og forventer, at I gør det samme!

Vi vil opfordre jer til at fortælle os, hvis der foregår noget anderledes hjemme — det kan være, at I skal / har været på farten hele weekenden, at far el. mor er bortrejst i nogle dage, at en nær pårørende er alvorligt syg el. lign. Det kan alt sammen være noget, der påvirker jeres barns adfærd i hverdagen.

Samtaler

Udover den daglige snak i forbindelse med aflevering /afhentning,

vil vi lægge op til: 1 samtale efter ca. 3 mdr.

1 samtale ved overgangen til børnehave

Hvis der ellers er behov for at snakke i fred og ro, sig det til os og vi vil snarest finde et tidspunkt.

INFORMATIONER

I hverdagen vil vi via beskeder på notesblok, som hænger i garderoben, skrive hvornår dit barn har sovet og praktiske ting. På whiteboard tavle på døren, vil vi sørge for at holde jer orienteret om, hvad der foregår i vuggestuen. Vi vil fortælle om småt og stort, hvad vi har leget, været på legepladsen, været på tur eller tegnet/malet, det vil være forskelligt fra dag til dag. Det der er i højsæde for os, er jeres barns trivsel / udvikling.

Sove.

Børnene sover ude i krybber eller inde i soverum på madrasser, vuggestuen har dyner, sele og sengetøj, men hvis det er mere trygt, at have egen dyne med er det i orden.

Husk sovedyr og sut med navn.

INDKØRING

I vil få udleveret et stamkort, som I skal udfylde, inden barnet skal være alene i vuggestuen og vi tager en samtale med jer om jeres barn og om hvordan vi forestiller os, indkøringen skal forløbe.

AFLEVERING/AFHENTNING

I vuggestuen kan der være rigtig mange løft for os voksne i løbet af en dag. Vi vil gerne begrænse mængden af disse løft. Nogle børn går meget hurtigt i gang med, at lege og har ikke brug for en voksen at sidde hos. Vi voksne vil selvfølgelig være opmærksomme på, hvordan barnet reagerer, når forældrene siger farvel. Det er vigtigt for os, at I forældre siger farvel til jeres barn, så barnet ved, at I er gået. Også selvom barnet reagerer med at græde.

Vi lægger meget vægt på, at børnene får en tryg modtagelse, når de afleveres i vuggestuen om morgenen. Vi opfordre jer til at fortælle hvis der har været oplevelser eller ændringer der kan påvirke barnet, hvis barnet evt. har sovet uroligt om natten. Vi vil gerne vide hvornår barnet bliver hentet, og hvis det evt. bliver hentet af andre.

VORES DAGLIGDAG.

Børn der går i vuggestuen og børnehaven modtages i vuggestuen mellem 6.30 og 7.30 alle tilbydes morgenmad. Børnehavebørnene går ned i børnehaven kl. 7.30.

Vi spiser frugt/brød Kl. 9. derefter holder vi samling, hvor vi synger, læser og hygger.

Kl. 11. Frokost, vores ”madmor ”vil sammensætte en sund og nærende kost. Se madplan i køkkenet.

De børn, der er mest trætte lægges først ud at sove, mens andre får mulighed for at lege lidt mere.

De børn der har haft behov for at sove om formiddagen, spiser når de er sultne og så har de mulighed for at lege i fred og ro, mens de andre sover. I perioder har vi også børn, der ikke sover til middag, de leger på stuen eller går på legepladsen.

Før børnene skal sove bliver alle skiftet, vi prøver at gøre det på en hyggelig og afslappet måde. Det er vigtigt for os, at bleskift er en hyggelig situation, hvor barnet har en voksen for sig selv. Vi øver samarbejde; løft numse, træk benene ud af bukserne osv.

EFTERMIDDAGEN / FRUGT

Efterhånden som børnene vågner, kommer de op og leger på stuen.

Fra ca. kl. 13. 30 serveres der frugt og brød.

I sommerhalvåret vil vi være på legepladsen om eftermiddagen, om vinteren vil det være afhængigt af vejr og vind. Ellers vil vi være på stuen, hvor vi leger.

Dagen slutter igen i vuggestuen, for både vuggestuebørn og børnehavebørn fra kl. 16.30 – 17.

SYGDOM / FRAVÆR

Hvis jeres barn er sygt, meget forkølet eller på anden vis utilpas, skal barnet holdes hjemme. Barnet behøver ikke nødvendigvis at have feber, for at være syg/utilpas. Bliver jeres barn syg eller kommer til skade i løbet af dagen, kontakter vi jer!

Vi kan ikke og har ikke ressourcer til at passe et barn, som ikke har det godt. Og så er der jo også en smitterisiko i forhold til de andre børn og de voksne.

Et sygt/utilpas barn har brug for pasning og omsorg fra sine forældre i rolige omgivelser. Vi giver ikke medicin medmindre der er tale om læge ordineret medicin til kroniske lidelser.

Husk at give besked om sygdom /fravær.Tlf:87942434.

PÅKLÆDNING

Det tøj barnet har på og med i vuggestuen, skal være praktisk og til at bevæge sig i, samt holde barnet varmt.

Garderoben skal indeholde hjemmesko, sko/støvler, regntøj, gummistøvler, en trøje og overtøj efter årstiden. Alt med navn i. Tøjet skal kunne tåle at blive snavset, da der i perioder kan være meget vand og mudder på legepladsen.

Husk skiftetøj m. navn i (undertøj, strømper og et ekstra sæt tøj) som kan lægges i kurven i garderoben.

Vådt tøj hænges op i vindfang.

Beskidt tøj kommer i en pose og lægges i barnets rum.

Tøj u. navn (som vi ikke genkender) kan I finde i kurv i garderoben.

Vi har brug for hjælp til at holde orden på tøjet i garderoben. Vores pladsforhold der, er ret snævre. Husk at hænge overtøjet op og sætte fodtøjet på plads i rummet.

Oplysninger til brug i hverdagen:

Adresse: Vuggestuen Søvang Søvejen 4 Stilling, 8660 Skanderborg.

Leder Annette Lind.

Tlf.nr. 87942430

Mail: Se bunden af siden.