Responsive image
vuggestuen

Pædagogiske læreplaner

Vores lærings og udviklingssyn
Mennesker udvikler sig i relationer med andre mennesker. De erfaringer vi erhverver gennem sammenspillet med vore omsorgspersoner er betydningsfulde for personlighedsudviklingen. Læring og udvikling må altid ses i forhold til det enkelte menneske, da mennesker har individuelle medfødte ressourcer, temperament og aktivitetsniveau. Læring og udvikling kræver nysgerrighed og munterhed. Vi vil derfor arbejde på, at børnene altid beholder deres munterhed og at vi ikke tager den fra dem.

Læs mere om vores Pædagogiske læreplaner (PDF)